logo

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH.

Địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (074) 3850017  - (074) 6520688    -    Fax: (074) 3850017

Email: diennongthontv2006@yahoo.com.vn

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh

   Địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, ĐT: (074) 3850017 - Fax: (074) 3850017.Lượt truy cập

Online : 319024
Tổng lượt : 08

Hỗ trợ trực tuyến