logo

Thông điêp hội đồng quản trị

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinhđược thành lập năm 2006 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 5803000028 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Tỉnh Trà Vinh cấp ngày 13/07/2006

Tên công ty:Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh.

Tên giao dịch quốc tế:Tra Vinh Rural Electric Development Joint Stock Company.

Địa chỉ:Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

ĐT:(074) 3680076.

Fax:(074) 3850017.

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinhtiền thân là Ban Quản lý Điện Nông thôn Trà Vinh được UBND tỉnh Trà Vinh quyết định thành lập từ 04/1996 với quy mô vốn gần 500 triệu đồng.

Ngày 13/07/2006, Sở Kế hoạch & Đầu Tư Tỉnh Trà Vinh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5803000028 cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh với số vốn điều lệ 52.800.000.000 VNĐ.

Ngày 09/09/2010, cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh chính thức giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM với mã chứng khoán DTV..

Ngày 31/03/2020 Công ty Cổ phần Phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh

Liên hệ

Lượt truy cập

Online : 617777
Tổng lượt : 03

Hỗ trợ trực tuyến