logo

Ngành nghề kinh doanh chính:

Đầu tư xây dựng và phát triển các công trình điện;

Kinh doanh mua bán điện, vật tư chuyên ngành điện;

Thi công lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV;

Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình điện đến cấp điện áp 35kV.

Địa bàn kinh doanh:

Công ty hoạt động và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Giới thiệu khác

Liên hệ

Lượt truy cập

Online : 613671
Tổng lượt : 02

Hỗ trợ trực tuyến