logo
Thông báo kết quả xét chào giá Phôi hóa đơn tiền điện

Thông báo kết quả xét chào giá Phôi hóa đơn tiền điện

Ngày cập nhật : 02/01/2019

Thông báo kết quả xét chào giá Phôi hóa đơn tiền điện

Thông báo mời chào hàng canh tranh cung cấp xe ôtô tải 1,5 tấn

Thông báo mời chào hàng canh tranh cung cấp xe ôtô tải 1,5 tấn

Ngày cập nhật : 05/11/2018

Thông báo mời chào hàng canh tranh cung cấp xe ôtô tải 1,5 tấn

Thông báo mời đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo mời đấu giá tài sản thanh lý

Ngày cập nhật : 05/11/2018

Thông báo mời đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo mời thầu gói thầu số 10 cung cấp thiết bị đóng cắt hạ áp - tụ bù

Thông báo mời thầu gói thầu số 10 cung cấp thiết bị đóng cắt hạ áp - tụ bù

Ngày cập nhật : 03/05/2018

Thông báo mời chào cạnh tranh gói thầu cung cấp thiết bị đóng cắt hạ áp - Tụ bù ( gói 10)

Thông báo mời thầu gói thầu số 09 cung cấp cáp điện hạ áp

Thông báo mời thầu gói thầu số 09 cung cấp cáp điện hạ áp

Ngày cập nhật : 03/05/2018

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp cáp điện hạ áp ( Gói số 09) thuộc Mua sắm vật tư thiết bị điện cho công tác lắp đặt nhánh rẽ khách hàng từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Ngày cập nhật : 26/04/2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Liên hệ

Lượt truy cập

Online : 594986
Tổng lượt : 02

Hỗ trợ trực tuyến